Proiectul "Școală după şcoală" al Școlii Gimnaziale Drăgotești este elaborat în urma  analizei de nevoi realizată prin consultări cu părinţii, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, cu cadrele didactice din unitatea şcolară privind activităţile din oferta SDS ce urmează a fi derulate, precum şi propuneri ce au dus la încheierea unor parteneriate cu şcoli similare din judeţul Olt, judeţ vecin, pentru derularea unui proiect  finanţat din fonduri europene.

Programul "Şcoală după şcoală" pentru elevii din ciclul primar și gimnazial , este un serviciu pe care şcoala noastră, îl aduce comunității, nesubstituindu-se familiei, ci venind in sprijinul ei. Programul "Şcoală după şcoală" se derulează în parteneriat cu:

  • Primăria Comunei Voineasa - judeţul Olt - lider de parteneriat,
  • Şcoala Gimnazială Margaritesti –judeţul Olt - Partener 1
  • Şcoala Gimnazială Parscoveni –judeţul Olt - Partener 3
  • Şcoala Gimnazială Dobrun –judeţul Olt - Partener 4

Desfăşurarea programului "Şcoala după şcoală" în cadrul Proiectului POCU ,,HAPPY-SERVICII EDUCAȚIONALE INTEGRATE,, COD 107115 este susţinută de Consiliul Local Drăgotești prin asigurarea cotei de cofinanţare de 2% stabilită, in baza HCL Dragoteşti nr.59/12.12.2016  şi a proiectului de buget pentru 2018 aprobat de Consiliul Local Drăgotești.

Programul "Şcoala după şcoală" desfăşurat în cadrul Proiectului POCU ,,HAPPY-SERVICII EDUCAȚIONALE INTEGRATE,, COD 107115 cuprinde oferta de program  SDS concepută astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor aparţinând grupurilor dezavantajate, aflaţi in risc educaţional. Proiectul nostru oferă elevilor ce fac parte din grupul ţintă suport in pregătire suplimentara si efectuarea temelor pentru acasă după terminarea orelor de şcoală, asigură un cadru securizat de petrecere a timpului liber și integrarea mai rapida in programul şcolar a elevilor cu dificultăţi in acest sens, programe educative, asistență socio-pedagogică, activități recreative și sportive, activități de dezvoltare emoțională a comunicării și adaptării sociale. Activitatea noastră va fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educația formală.

De aceste servicii beneficiază 2 grupe de elevi (15 elevi din învăţământul primar si 15 elevi din învăţământul gimnazial), proveniţi din familii care întâmpină dificultăți în sprijinirea propriilor copii în activitățile individuale de pregătire pentru școală, din diverse motive:

  • familii care se confrunta cu mari dificultăţi materiale ce nu pot asigura condiţii optime de lucru în mediu familial, părinţi cu nivel scăzut de educaţie ceea ce se transformă adesea în obstacole în calea participării şcolare a copiilor lor şi a dobândirii competenţelor de bază specifice nivelului de instruire,
  • familii monoparentale,
  • familii în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe perioade determinate, dintre care unele de lungă durată, şi ai căror copii necesită numeroase intervenţii educaţionale plecând de la cele de asigurare a unui echilibru emoţional şi de comportament, consiliere  socială, până la prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar.

 

Persoana de contact: Nicolcea Vasile - secretar unitate