Şcoala Gimnazială Drăgotești funcţionează în localitatea Drăgotești, localitate situată la sud-est de orașul Craiova, la aproximativ 30 km, pe drumul județean 641, la granița cu judetul Olt.

Amplasată în centrul comunei Drăgoteşti, Școala cu personalitate juridica şcolarizează elevi din Localitatea Drăgotesti, dar și din satele arondate comunei Drăgotesti: Popînzălești, Benești, Bobeanu, Buzduc, Viișoara. Comuna se întinde de la vest la est pe o lungime de 10 km, aflându-se pe ruta Robănesti-Preajba de Pădure, între localitatile Robănești si Teslui. Populația comunei Drăgotești este de 2630 locuitori, 1180 gospodării, fiind așezați in cele 6 sate. Se constată un proces constant de îmbătrânire demografică, cu o scădere a ponderii populației tinere și o creștere paralelă a populației adulte. Rata natalității continuă să se mențină constantă. Satele apar ca localităţi nu prea înstărite,cu gospodării modeste,puţine case noi construite, satul Buzduc fiind amplasat la o distanţă de aproximativ 5 km de şoseaua principală are gospodării puţine, datorită vârstei de îmbătrânire a populaţiei şi migraţiei tinerilor spre oraşul Craiova.

Din punct de vedere al securităţii, şcoala prezintă o singură intrare şi este împrejmuită cu gard de ciment. Şcoala funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Dolj. Din anul 2010, in urma reorganizarii retelei scolare, scoala are arondate patru structuri: Școala Primară Popînzălești, Grădinița cu program normal Drăgotești, Grădinița cu program normal Popînzălești, Grădinița cu program normal Benești, Grădinița cu program normal Viișoara.

Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb de la 8.00 la 14.00.