Personalul şcolii este alcătuit din 21 cadre didactice astfel:

 • cadre didactice titulare – 17-76%
  • 4 educatoare - 1 cu gradul II, 3 cu gradul I;
  • 5 învăţători titulari, 3 cu gradul I, 2 cu gradul II,
  • 8 profesori  titulari - 4 grad didactic definitiv, 4 grad didactic II)
 • cadre didactice detaşate- 2- 12%
  • 2 profesori - cu gradul  didactic II
 • cadre didactice suplinitoare -2-12 %
  • 2 profesori - gradul didactic II

Personal auxiliar: 2 persoane

 • personalul auxiliar este format din contabil 1/1 norma, secretar ½ norma, bibliotecar ¼ norma

Personal nedidactic: 6  persoane

 • personalul nedidactic este reprezentat de 5 îngrijitori 2,5 norme şi 1 sofer cu 1/1 normă