GRADINITA  DRĂGOTEŞTI

Grădiniţa Drăgotești şcolarizează un număr de 14 preşcolari şi clasa pregătitoare cu un număr de 24 elevi.

Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb de la 8.00 la 13.00.

Personalul didactic este compus din:

  • 1 educatoare titulară 1/1 norma didactica cu vechime de peste 10 ani la catedră, gradul didactic II
  • 1 invatatoare titulara 1/1 norma didactica cu vechime de peste 20 ani la catedră, gradul didactic I

Se remarcă preocuparea cadrelor didactice pentru formare şi perfecţionare continuă prin participarea la comisiile metodice,cercurile pedagogice şi cursurile iniţiate de C.C.D.Dolj şi Universitatea din Craiova.

Anul acesta s-a inaugurat construcţia unui corp nou de grădiniţă format din două săli de clasă, sala pentru servit masa, spatiu pentru control medical periodic al prescolarilor,4 grupuri sanitare in interiorul cladirii si centrala proprie.

 

ȘCOALA PRIMARĂ POPÂNZĂLEŞTI

Şcolarizează un număr de 9 prescolari, 1 grupa combinata si 19 elevi –clasa aIV-a

Cursurile se desfasoara într-un singur schimb de la 8.00 la 13.00.

Menţionez că prescolarii si elevii provin toţi din mediul rural, iar numărul acestora rămâne constant pentru următorii 4 ani.

Personalul şcolii este compus din :

  • 1 educatoare suplinitoare, gradul did. II
  • 1 invatatoare titulara, vechime de peste 20 ani la catedra, gradul didactic I.

Personalul nedidactic  este reprezentat de un îngrijitor ½ norma.

Cadrele didactice  sunt preocupate continuu pentru participarea la cursuri de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.Dolj.

Şcoala Popânzăleşti a luat fiinţă în 1974,având ca resurse materiale 8 săli de clasă(utilizate numai trei),sălile de clasă folosite au mobilier nou.Şi această şcoală este cuprinsă în proiectul de reabilitare termica.

 

GRĂDINIȚA BENEȘTI

Grădiniţa Benesti scolarizeaza un numar de 11 preşcolari.

Cursurile se desfasoara într-un singur schimb de la 8.00 la 13.00.

Personalul didactic este compus din o educatoare titulară cu vechime de peste 15 ani la catedră, gradul didactic I.

Personalul nedidactic  este reprezentat de un îngrijitor 1/4 norma.

Se remarcă preocuparea cadrelor didactice pentru formare şi perfecţionare continuă prin participarea la comisiile metodice,cercurile pedagogice şi cursurile iniţiate de C.C.D.Dolj şi Univ. din Craiova.

Grădinița  Beneşti s-a înfiinţat în 1940 ,clădirea fiind modernizată în anul 2002 cu fonduri de la Banca Mondială,având 2 săli de grupa cu mobilier nou,grup sanitar modernizat,apă curentă.

 

GRĂDINIȚA  VIIŞOARA

Grădiniţa scolarizează un număr de 16 preşcolari

Cursurile se desfasoară intr-un singur schimb de la 8.00 la 13.00.

Elevii provin toti din mediul rural.Se observa o usoara crestere a numarului de elevi pentru urmatorii ani,comparativ cu anul acesta si cu anii scolari trecuti.

Corpul didactic este compus din: o educatoare titulara cu o vechime la catedra de peste 15 ani, gradul didactic I, cadre didactice cu performanta in activitatea didactica si care au o preocupare continua pentru formare si perfectionare metodica. Prescolarii au participat in fiecare an la concursuri scolare.

Personalul nedidactic  este reprezentat de un îngrijitor 1/4 norma

Grădinița Viisoara a luat fiinta in anul 1934,cladirea fiind modernizata in anul 2002 cu fonduri de la Banca Mondiala ,avand ca resurse materiale 3 sali de clasa din care una este sala de gradinita,cu mobilier nou,grup sanitar modernizat,apa curenta.