Tipărire

Personalul şcolii este alcătuit din 21 cadre didactice astfel:

Personal auxiliar: 2 persoane

Personal nedidactic: 6  persoane